- Catering kanapki krakow, Catering Krakow ktory oferuje najlepsze kanapki w krakowie,kanapki koktajlowe krakow, przkaski koktjlowe krakow, kanapeczki krakow

Idź do spisu treści

Menu główne:

KONTAK
K A N A P K I 2 4 . P L

u
l . W r o c ł a w s k a   5 4   , K r a k ó w
t e l . 12 341 54 96
t
e l .  661 626 343
e
- m a i l  :  biuro @ kanapki24 . p l 

facebook:  :  facebook.com/pomidorcatering
g
o d z i n y   o t w a r c i a :
7 DNI W TYGODNIU OD GODZ. 9:00

p o   g o d z i n i e   1 7 : 0 0 i w Niedziele
t e l . 606 223 507

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego